• Kodlama Derneği

Gelişmiş Ve Gelişmekte Olan Ülkeler İş Otomasyonu Konusunda Endişeliler

Ülkelerin çoğu robotların ve bilgisayarların birçok iş alanını yok edeceğini ve eşitsizliğin artacağını düşünüyor.

Tüm dünyada, gelişen teknoloji, işin doğasını değiştirmekte. Robot ve yapay zekadaki gelişmeler, üretimde olduğu kadar hizmet sektöründe de birçok işin yerini almaya başladı. Otomasyon, üretimi artırırken işgücünün yerini alacak ve bu da işçilerde, işverenlerde, eğitim sisteminde ve hükümetlerde tepki oluşturacaktır.

Birçok ülke şu anda yapılan çoğu işin yerini robotların ve bilgisayarların alacağını düşünüyor. 50 yıl içinde robotların ve bilgisayarların insanlar tarafından şu anda yapılmış olan çalışmaların çoğunu yapabileceklerinin ne kadar olası olduğunu düşünüyorsunuz?PEW Araştırma Merkezinin yaptığı bir araştırmaya göre vatandaşların bu konudaki endişeleri açık bir şekilde görülüyor. Başta Yunanistan olmak üzere Japonya Kanada gibi ülkeler iş sahasındaki teknolojik devrimin olacağına inanıyorlar ancak yine de herkes eşit şekilde ikna olmuş durumda değil.


Bazı ülkelerde ve sektörlerde bu değişim çoktan başladı. Kuzey Kore’de, her 10,000 işçi için 600 endüstri robotu üretimde kullanılmak üzere hazırlandı bile. Japonya’da 300, Amerika Birleşik Devleri’nde ise 200 tane bulunmaktadır. Bir üretim işçisinin saatlik ortalama maliyeti Almanya’da 49 USD, Amerika’da ise 36 USD iken, bir robotun saatlik maliyeti 4 USD’dir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD)’nin tahminlerine göre gelişmiş ülkelerde işlerin %14’ü otomasyona karşı duyarlı ve geri kalan %32’si değişecek ve milyonlarca insanın hayatı bu durumdan etkilenecek.


Bu gelişmeler, gözardı edilemez. Sıradan işler yok olup yerini robotlar aldığında işçiler daha zor işleri daha düşük ücretlerle yapmaya mecbur kalacak. Dolayısıyla, hızla değişen dünyamızda robotları daha iyi tanımak gereğine inanıyoruz. Neden işimizden olmak yerine robotları kontrol eden, yöneten, ve hatta onları üreten bireyler yetiştirmeyelim?


Kaynak: http://www.pewglobal.org/2018/09/13/in-advanced-and-emerging-economies-alike-worries-about-job-automation/

Kodlama Derneği

Email:     info@kodlamadernegi.org

                iletisim@kodlamadernegi.org

 www.kodlamadernegi.org

© 2018 by Kodlama Derneği |  Kullanım Şartları |  Gizlilik Politikası ve Çerezler