Neden Kodlama

 

Kodlama Nedir?

Neden Kodlama Öğrenilmeli?

Kodlama; bilgisayar ve makinelerle iletişim kurabilmemizi, onları yönetebilmemizi sağlayan, bilgisayar programlamanın temelidir.

En yalın anlatımıyla kodlama; bilgisayarın “A-B-C” si.

 

Dünya hızla teknolojik değişimler geçiriyor. Bilim ve teknolojinin üretim hacmine baktığınızda her 10 yılda bilim hacmi iki katına çıkıyor. Dijitalleşen dünya ise artık kodlama üzerine şekilleniyor.

"Eskiden yazılan sözler, şiirler, anıtlar dünyayı değiştirirken artık yazılan kodlar dünyayı değiştirecek."

Kodlama hiç bilmeyenlerimiz için yeni bir dil öğrenmek gibi. Dünyanın dilini bilen ve buna ayak uydurabilen bireyler, bilmeyenlere göre geleceğe 1-0 önde başlayacak.

 

Bilim teknolojisine konusunda önde olanlar dünyaya yön verme gücünü kazanacaklar.

01

ALGORİTMİK DÜŞÜNME BECERİSİ

02

MANTIKSAL NEDEN SONUÇ İLİŞKİSİ

03

PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ

04

İNOVATİF DÜŞÜNME BECERİSİ

05

ÜRETEN BİREY

Dünya'da Kodlama

 

Dünya’da birçok ülkede 5-18 yaş arası çocuklar ve gençler için kodlama zorunlu eğitim müfredatına girmeye başladı.

Örneğin;

 • İngiltere, 5-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere kodlamayı öğretmeyi hedefleyen “bilgisayar bilimleri” dersini müfredatına zorunlu olarak koyan ilk ülke.

 • İtalya, “Gelecek için Programlama” projesiyle ilkokul öğrencilerine kodlama öğretiyor.

 • Finlandiya “Gelecek; kodlamayı bilen kişiler üzerine inşa edilecek” anlayışıyla derslerine başladı.

 • Estonya, 2012 yılında proje kapsamında 7-16 yaş arasındaki çocuklara kodlama sınıfları açtı.

 • Çin, anaokulundan başlayarak çocuklara kodlama eğitimine başladı.

Avrupa Eğitim Komisyonu’nun raporuna göre; kodlama ve programlama derslerini şu anda Avrupa’da 12 ülkenin müfredatlarına eklendi. Bunlardan bazıları; Bulgaristan, Danimarka, Yunanistan, İrlanda, Kıbrıs, Polanya, Litvanya ve Portekiz.

Ülkeye Ne Katkı Sağlar?

 

21.yüzyıl becerilerinden;

 • Yaratıcılık ve yenilenme,

 • Eleştirel düşünme ve problem çözme,

 • Karmaşık seçimler yapabilme ve kararlar verebilmek,

 • Bilgiye yeterli ve etkili düzeyde ulaşabilme,

 • İş birliğine dayalı çalışmalar yürütebilme,

 • Teknolojiyi bilgiye erişme, düzenleme ve araştırmaya yönelik kullanabilme becerisi elde edebilen bireyler gelecekle uyumlanır ve ülkenin ekonomik ve teknolojik kalkınmasında önemli rol oynar.

 

Endüstri 4.0’ın getirdiği bilim ve teknoloji buluşmasının ülkede yaygınlaşmasında önemli faktörlerinden “zihinsel dönüşümü” sağlar.

Teknolojinin getirdiği olanakları kullanabilen ve çalışma prensibini anlayan bireyler, tüketim toplumundan üretim toplumuna geçebilmemiz için önemli bir adım olacaklardır.

Bilgiyi bilen ve dönüştürebilen bireylerin katma değeri artarak ülkedeki nitelikli insan sayısının çoğalmasına katkı sağlayacaktır.

Kodlama Derneği

Email:     info@kodlamadernegi.org

                iletisim@kodlamadernegi.org

 www.kodlamadernegi.org

© 2018 by Kodlama Derneği |  Kullanım Şartları |  Gizlilik Politikası ve Çerezler